โรงเรียนบ้านบ่อพระ

หมู่ที่ 9 บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-369123

พ่อ จากการศึกษาและอธิบายประเภทของพ่อคอยกีดกันความสุขของลูก

พ่อ บางครั้งพ่อสมัยใหม่ไม่เข้าใจว่า พวกเขามีบทบาทสำคัญในการเลี้ยงดูลูกอย่างไร แน่นอนว่าความมั่นคงทางการเงิน และความปลอดภัยของลูกเป็นสิ่งสำคัญมาก แต่นี่ไม่ใช่สิ่งสำคัญที่พ่อที่ดี สามารถมอบให้พวกเขาได้ เขาไม่ควรเป็นเพียงคนหาเลี้ยงครอบครัวเท่านั้น แต่ยังเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นแหล่งความมั่นคงทางอารมณ์สำหรับลูกๆ ของเขาด้วย อิทธิพลของผู้ชายที่เป็นประโยชน์ช่วยให้เด็กผู้ชายค่อยๆ กลายเป็นผู้ชายที่แข็งแกร่ง

เด็กผู้หญิงที่พ่อมีส่วนร่วมในการเลี้ยงดู เข้าสู่วัยแรกรุ่นช้ากว่าเพื่อนวัยเดียวกัน และเติบโตเป็นผู้หญิงที่มั่นใจในตัวเอง และเป็นอิสระ น่าเสียดายที่พ่อหลายคนที่ไม่สามารถทำความเข้าใจกับลูกๆ ได้ตำหนิเด็กๆ สำหรับเรื่องนี้ พวกเขาเชื่อว่าพฤติกรรมที่ไม่ดี อารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงง่าย และความสงสัยในตัวเองต่างหากที่เป็นต้นเหตุ ผู้ปกครองต้องเข้าใจว่า เด็กเป็นภาพสะท้อนของพวกเขา และการสงสัยในตนเอง

แบบแผนและรูปแบบการเลี้ยงดูที่ผู้ปกครองใช้ อาจส่งผลเสียต่อพัฒนาการของเด็ก พิจารณาพ่อหลายประเภทที่มีอิทธิพลในทางไม่ดีต่อลูก เมื่อคุณรู้ว่าตัวเองอยู่ในประเภทใดประเภทหนึ่งแล้ว คุณสามารถดำเนินการ เพื่อกอบกู้สถานการณ์ได้ โปรดจำไว้ว่า การตัดสินใจเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงดูของคุณ สามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเด็กได้อย่างมาก และช่วยให้พวกเขาเอาชนะความวิตกกังวลได้

พ่อ

พ่อที่ยุ่งตลอดเวลา พ่อบ้านพวกนี้มักยุ่ง พวกเขาช่วยที่ทำงาน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ มากมาย แต่ไม่ได้เลี้ยงลูก อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้หมายความว่า พ่อเหล่านี้ไม่สนใจลูก บางครั้งพวกเขาให้ความสนใจกับเด็กๆ แต่ก็ยังไม่เพียงพอ ผลที่ตามมาคือ เด็กที่ถูกพรากจากพ่อทางอารมณ์จะรู้สึกโดดเดี่ยว ไม่เป็นที่ต้องการอะไร และไม่มีความสุข หากสถานการณ์ไม่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเป็นเวลานาน

ความรู้สึกและความคิดครอบงำเหล่านี้จะค่อยพัฒนาเป็นความกลัวลึกๆ และความสงสัยในตนเอง หากคุณเป็นพ่อประเภทนี้ และไม่ต้องการให้ลูกเผชิญกับความกลัว บางครั้งคุณต้องเสียสละงาน และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเขา พ่อที่มองไม่เห็นความสำคัญของลูก ไม่ได้มีส่วนร่วมในชีวิตของเด็ก ซึ่งแตกต่างจากพ่อที่ยุ่งตลอดเวลา เพราะครอบครัว และการเลี้ยงดูไม่ใช่ลำดับความสำคัญของเขา

เมื่อตัดสินใจมีลูก พ่อแม่ควรเข้าใจว่า นี่เป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ พ่อต้องเข้าใจถึงความจำเป็น ในการอุทิศชีวิตเพื่อเลี้ยงดูลูก และช่วยให้เขาประสบความสำเร็จในชีวิต เด็กที่เติบโตมาโดยไม่มี พ่อ มักจะหาเลี้ยงตัวเองไม่ได้ในชีวิต หัวใจของพวกเขาเต็มไปด้วยความแค้น การขาดการดูแลจากผู้ปกครอง อาจทำให้เกิดปัญหาทางจิตใจหลายอย่างในเด็ก ภาวะซึมเศร้าเป็นเวลานาน และทำลายชีวิตที่มีประสิทธิผลมากที่สุด

พ่อที่ไม่มีความสุข โลกสมัยใหม่เต็มไปด้วยผู้ชายที่ไม่พอใจที่ชอบบ่น และพร่ำบ่นเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างอยู่ตลอดเวลา ผู้ชายที่มองโลกในแง่ร้าย และมืดมนเหล่านี้หลายคนเลี้ยงลูก และมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาของพวกเขา น่าเสียดายที่เด็กๆ ไม่ได้รับการสนับสนุนทางอารมณ์ ในเวลาเดียวกัน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากสำหรับพวกเขา ที่จะหาวิธีการพูดกับพ่อของพวกเขา เพื่อเอาใจพวกเขาและได้รับการยอมรับจากพวกเขา

ผลที่ตามมาก็คือ ความไม่พอใจเรื้อรังของพ่อทำให้ความสัมพันธ์ของเขากับลูกๆ มีปัญหาหรือขัดแย้ง สิ่งนี้มักทำให้เด็กต้องทนทุกข์ทรมานจากการถูกปฏิเสธทางอารมณ์ เด็กเหล่านี้มักมีความขัดแย้งภายใน พวกเขาไม่สามารถเข้าใจได้ว่าพ่อที่ไม่พอใจรักพวกเขาหรือไม่ ไม่ว่าเขาจะเชื่อในตัวลูกหรือไม่ก็ตาม หากคุณเป็นพ่อประเภทนี้ คุณต้องจัดการเรื่องต่างๆ ด้วยตัวเองและเริ่มก้าวแรกสู่การคืนดีกับลูกของคุณ

หากคุณไม่ทราบวิธีการทำเช่นนี้ ให้ขอความช่วยเหลือจากนักจิตวิทยา ในกรณีส่วนใหญ่ ผู้เป็นพ่อทำตัวเหินห่าง เพราะพวกเขาเองเคยถูกปฏิเสธทางอารมณ์จากพ่อแม่ พ่อเป็นนักจิตวิทยา ในที่สุดพ่อแม่สมัยใหม่ก็ตระหนักว่า สุขภาพจิตที่ดีของเด็กเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ สุขภาพแข็งแรงและความเจริญรุ่งเรืองในอนาคต ผู้ปกครองอ่านหนังสือ และบทความมากมายเข้าร่วมการสัมมนา เพื่อทำความเข้าใจว่าจิตใจของเด็กทำงานอย่างไร

จะเลี้ยงดูเขาอย่างไรให้มีสุขภาพจิตดีนี่เป็นสิ่งที่ดี แต่ในขณะเดียวกันผู้ปกครองควรระมัดระวังในการทดลอง และวิธีการทางจิตวิทยาเพราะการใช้อย่างไม่ถูกต้อง อาจทำให้สถานการณ์แย่ลงและนำไปสู่ผลที่ตามมา ซึ่งแก้ไขไม่ได้ พ่อบางคนไม่ลงโทษลูกเลย พวกเขาแค่กลัวที่จะทำร้ายความรู้สึกของพวกเขา และเชื่ออย่างจริงใจว่าคำพูด การลงโทษและมาตรการทางการศึกษาสามารถลดความนับถือตนเองของเด็ก

ทำให้เขาบอบช้ำทางจิตใจได้ แนวทางการศึกษานี้เป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ เด็กที่ไม่มีขีดจำกัดทางสุขภาพ และมาตรฐานทางศีลธรรม มักจะประสบปัญหาในชีวิต ไม่มีความรับผิดชอบ ไม่มีระเบียบวินัย เพราะพ่อไม่คุ้นเคยกับกฎ ระเบียบและไม่ปลูกฝังค่านิยมทางศีลธรรมให้พวกเขา พ่อดังกล่าวต้องยอมรับความผิดพลาดของตน และสอนให้บุตรปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง ปฏิบัติตนอย่างตรงไปตรงมา และตอบสนองต่อคำวิจารณ์อย่างเพียงพอ

เด็กควรเข้าใจอย่างชัดเจนว่าอะไรดีอะไรไม่ดี จึงจะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ในที่สุด พ่อเป็นพี่เลี้ยงเด็ก พ่อบางคนทำตัวเหมือนแม่หรือพี่เลี้ยงเด็ก พวกเขาทะนุถนอมลูกๆ ของพวกเขาเหมือนแก้วตาดวงใจและตอบสนองทุกความต้องการของพวกเขา พ่อไม่เข้าใจว่าความรักและความเอาใจใส่ที่มากเกินไปของพวกเขาไม่ได้เปิดโอกาสให้ลูกทำอะไรด้วยตัวเอง ตามกฎแล้ว เด็กๆ ที่เลี้ยงดูโดยพ่อแม่ที่ปกป้องมากเกินไป จะขาดแรงจูงใจในการต่อสู้เพื่อความสำเร็จ

ความเจริญรุ่งเรือง เพราะโดยปกติแล้วปัญหาทั้งหมดของพวกเขาจะได้รับการแก้ไขโดยพ่อ พี่เลี้ยงการดูแลบุตรหลานของคุณให้อยู่ในขอบเขตที่สมเหตุสมผลเป็นเรื่องปกติ พ่อเป็นบอดี้การ์ด พ่อเหล่านี้สร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับภรรยาและลูกๆ น่าเสียดายที่ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกอาจเป็นปัญหาได้เช่นกัน เนื่องจากความเชื่อมโยงทางอารมณ์ที่ใกล้ชิดเกินไป

ถ้าพ่อเศร้า ลูกก็รู้สึกเหมือนกัน ในขณะเดียวกันพ่อผู้คุ้มกันก็อ่อนไหวอย่างยิ่งต่อปัญหา และความล้มเหลวของเด็ก ดังนั้นทั้งเด็กและพ่อต้องพึ่งพาอาศัยกันทางอารมณ์ และไม่สามารถมีความสุขกับชีวิตแยกกันได้ ในอนาคตเด็กคนนี้จะพยายามสร้างการติดต่อทางอารมณ์ที่แข็งแกร่งกับผู้อื่นพ่อเผด็จการ เป้าหมายของพ่อเผด็จการคือ การเลี้ยงลูกให้ฉลาด และมีระเบียบวินัยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม

พวกเขาเลือกรูปแบบการเลี้ยงดูแบบเผด็จการ เพราะส่วนใหญ่มักถูกเลี้ยงดูมาในลักษณะนี้ การเลี้ยงดูแบบเผด็จการทำลายความนับถือตนเองของเด็ก และทำให้พวกเขาเชื่อฟัง เด็กระงับอารมณ์ของพวกเขา พวกเขาขาดความกล้าหาญและอำนาจที่จะเผชิญหน้ากับพ่อที่โหดร้าย นักจิตวิทยาแนะนำให้พ่อเผด็จการ และให้พื้นที่กับลูกบ้าง มิฉะนั้นความรู้สึกอัดอั้นจะทำให้เกิดความผิดปกติทางจิตอย่างรุนแรง และทำให้ชีวิตของเด็กมีปัญหา

บทความที่น่าสนใจ : การเลี้ยงลูก ในการศึกษาและอธิบายเกี่ยวกับคำพูดที่ไม่ควรพูดกับลูก